Terapia małżeńska


Stworzenie idealnego związku jest marzeniem większości z nas. Wiążemy z tym nadzieje na zaspokojenie różnorodnych potrzeb, osiągnięcie celów, realizację wartości. Marzymy o tym, że spełni się opowieść „…i żyli długo i szczęśliwie…”.

 
W praktyce okazuje się to wiele bardziej skomplikowane. Nawet najsilniejsze zauroczenie na początku nie gwarantuje wiecznej sielanki. Związek to proces. Wszyscy zmieniamy się na przestrzeni czasu. Zmienia się sytuacja życiowa pary, jak i każdego z partnerów z osobna (np. gdy zaczynają razem mieszkać czy pojawiają się lub odchodzą z domu dzieci). Dużą rolę odgrywa nauczenie się przez partnerów bycia blisko siebie, przy jednoczesnym dbaniu o swoje własne granice.
 
Kryzysy w życiu pary mogą wynikać z czynników zewnętrznych (np. utrata pracy, pogorszenie stanu zdrowia, zmiana statusu materialnego, problemy w wychowaniu dzieci), jak i wewnętrznych (np. trudności w komunikacji). Kryzys w związku wywołuje silne emocje (złość, smutek, poczucie bezsilności, obniżenie poczucia własnej wartości). Mogą one być wyrażane być poprzez nasilające się konflikty, ale też poprzez wycofanie z kontaktu, ograniczanie bliskości. Niektóre pary potrafią sobie doskonale radzić z zażegnaniem kryzysu, inne wymagają pomocy w postaci terapii małżeńskiej.
 
Zła atmosfera dotyka także innych. Negatywne emocje mogą też być rozładowywane przy pomocy innych osób. Mogą to być dzieci, na których partnerzy (jeśli są rodzicami), nadmiernie się skupiają. Mogą to być inne relacje, także o charakterze seksualnym, które mają odpowiadać ma potrzeby niezaspokojone w głównym związku.
 
Jak ratować związek?
Można w tym celu skorzystać z terapii małżeńskiej. Ponadto spojrzenie na parę czy na rodzinę jako na system naczyń połączonych pomaga w zrozumieniu mechanizmów pojawiających się trudności. Nie szuka się winnych, ale bada, co komplikuje relacje, a co może pomóc w pozytywnej ich transformacji. Pomaga w pogłębieniu wzajemnego zrozumienia, w uczeniu się jasnej komunikacji, we wzmacnianiu zachowań, które integrują partnerów (członków rodziny).
 
Terapia małżeńska (par, rodzinna) jest również uznaną metodą wspomagającą terapię indywidualną różnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych, także uzależnień. W naszym gabinecie w Warszawie terapia małżeńska to cykl terapeutyczny, który może obejmować od jednej do kilkunastu sesji w odstępach od jednego do kilku tygodni. Sesja trwa zazwyczaj 1,5h.
 
Wskazania dla terapii małżeńskiej
Terapia małżeńska wskazana, gdy obie strony pragną:
  • poprawy wzajemnych relacji i nawiązania lepszego porozumienia między sobą
  • zapobiec nawarstwianiu się trudności i zależy im na odbudowie związku
  • dać sobie ostatnią szansę na porozumienie przed wejściem na drogę rozwodową
  • chcą w ten sposób polepszyć efekty prowadzonej równocześnie innej terapii (np. rodzinnej).

 

Psychologgia - Gabinet psychologiczny w centrum Warszawy - logo stopka

Psychologgia - Gabinet psychologiczny
Warszawa Chmielna 28A / 1a, 2, 4
(w pobliżu kina Atlantic)
tel: 512-021-100
tel: 509-744-633
e-mail: recepcja@psychologgia-plus.plPoradnia psychologiczna - godziny pracy:
pon-pt 9:00-21:00 sobota 9:00-15:00
Warszawa Centrum

Psychologgia