Psychoterapia online przez Skype


W tym szczególnym czasie rekomendujemy Państwu spotkania online.

Wszyscy nasi specjaliści, psychoterapeuci, lekarz psychiatra oferują tę formę kontaktu.

 

Online :  Skype, WhatsApp, Messenger, inne

 

Ponadto nasz ośrodek jest dezynfekowany kilka razy dziennie, wietrzony, dostepne są płyny antybakteryjne, ograniczone jest prawdopodobieństwo spotkania innych osób w poczekalniach.

 

 

umów się na psychoterapie przez Skype

Warto wiedzieć, że wyjście z domu w celu uzyskania pomocy psychologicznej jest zgodne z prawem.

 

 

Mówi o tym wprost rozporządzenie Ministra Zdrowia

Tutaj przedstawiamynajważniejsze informacje na temat aktualnych zaleceń:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 w ust. 6 uchyla się pkt 1; 2) w rozdziale 2 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

 

„§ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu: 

 

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; 

 

 

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; 

 

 

psychiatra na skype - rozmowa

 

Cennik

https://www.psychologgia-plus.pl/ceny.html

Wygodna forma kontaktu przez internet

Jesteśmy elastyczni, oferujemy wygodną formę kontaktu za pomocą wybranej przez pacjenta platformy komunikacyjnej - Skype, Hangouts, Messenger, whereby, meet.google.com lub inne.

Psychoterapia Skype, umożliwia kontakt ze specjalistą bez konieczności wychodzenia z domu. Termin spotkania możesz ustalić przez telefon lub mailowo, zapraszamy również do kontaktu poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej.

Potrzebujesz porady psychologa czy innego specjalisty? Jesteśmy w stanie pomóc Ci w większości problemów. Nie zwlekaj i umów się na konsultację z psychologiem przez internet!

Zapraszamy.

Dostępni specjaliści:

  • Psycholog online
  • Psychiatra online
  • Psychoterapeuta online
  • Seksuolog online
  • Terapeuta online

 

Psychologgia - Gabinet psychologiczny w centrum Warszawy - logo stopka

Psychologgia - Gabinet psychologiczny
Warszawa Chmielna 28A / 1a, 2, 4
(w pobliżu kina Atlantic)
tel: 512-021-100
tel: 509-744-633
e-mail: recepcja@psychologgia-plus.plPoradnia psychologiczna - godziny pracy:
pon-pt 9:00-21:00 sobota 9:00-15:00
Warszawa Centrum

Dodaj opinie o poradni Psychologgia
Psychologgia