Psychoterapia indywidualna


Psychoterapię indywidualną można określić najprościej jako bezpośredni kontakt pacjenta z psychoterapeutą.

 

Zazwyczaj sesja terapii indywidualnej trwa około 50 minut (oczywiście są wyjątki podyktowane potrzebą klienta albo wynikające z założeń poszczególnych szkół psychoterapii) i polega na szczerej i swobodnej rozmowie terapeutycznej z zachowaniem poufności.

 

W psychoterapii indywidualnej relacja pacjent-terapeuta trwa zwykle dłuższy czas (od kilku tygodni do nawet kilku lat). Dominuje atmosfera bezpieczeństwa, wsparcia, dyskrecji, zaufania (a przynajmniej tak być powinno). To decyduje o szczególnej więzi, jaka powstaje między pacjentem a psychoterapeutą. Po stronie terapeuty leży odpowiedzialność za to, by relacja nie przybrała patologicznego wymiaru, tzn. nie przekształciła się w relację intymną lub wrogą, np. romans, współzawodnictwo itp. Terapeuta powinien dbać o odpowiedni dystans i granice.

 

W pracy terapeutycznej dodatkowo wykorzystywane są techniki psychoterapeutyczne, np.: psychodrama, trans hipnotyczny, techniki modelowania, psychoedukacja, desensytyzacja, rysunek i analiza snów pacjenta, trening nowych wzorców zachowań, praca z ciałem itp.

 

 

Psychoterapia nie jest jedynie leczeniem — jest możliwością zobaczenia czegoś w nowy sposób, nauką nowych sposobów doświadczania siebie i rzeczywistości oraz odkrywania i korzystania z tego, czym już dysponujemy. Jest możliwością odkrycia swojej wolności i odpowiedzialności za własne życie.

 

 

Gabinet terapeutyczny to bezpieczne otoczenie, w którym możemy się przyjrzeć temu, co nas boli czy po prostu jakoś uwiera. Możemy o swoim bólu, strachu, gniewie czy bezradności opowiedzieć, wykrzyczeć czy wypłakać, doświadczyć w nowy sposób, zobaczyć, skąd się wziął, jakie są jego złe i dobre skutki, zastanowić się, co chcemy zrobić dalej i podjąć próby nowego dla nas sposobu działania.

 

 

Dzięki temu pacjent doświadczając pogłębiającej się relacji, wiedząc, że psychoterapeuta jest jego sprzymierzeńcem, który chce mu pomóc uporać się z problemami i nie zdradzi powierzonych mu tajemnic z życia prywatnego, może łatwiej radzić sobie z trudnościami i dolegliwościami.

 

W procesie psychoterapii istotne dla zmian zachodzących w pacjencie są między innymi:

  • wzajemne relacje pacjenta i psychoterapeuty
  • uwalnianie uczuć
  • rozładowywanie napięć emocjonalnych,
  • doświadczanie nowej perspektywy,
  • uświadamianie, wgląd, modyfikacja schematów poznawczych,
  • uczenie się.

 

W psychoterapii indywidualnej czasem mówi się, że sam psychoterapeuta jest narzędziem pracy, a możliwość wyleczenia wynika z relacji terapeutycznej, a więc swoistej więzi, jaka powstaje między terapeutą a pacjentem podczas systematycznych spotkań.

 

Psychoterapię uznaje się za formę leczenia, jednak istnieje wielu ludzi, którzy powątpiewają w jej skuteczność. Jak natomiast może pomóc w chorobie rozmowa z drugim człowiekiem, oprócz tego, że wesprze na duchu? Nie docenia się roli psychoterapii, a bywa to metoda o wiele lepsza niż leczenie farmakologiczne, które bazuje jedynie na redukcji objawów

Dodatkowo o skuteczności psychoterapii przesądzają poniższe czynniki:

  • osobowość, cechy, zachowania i podejście psychoterapeuty, oraz jego umiejętności i doświadczenie życiowe i zawodowe
  • nadzieja pacjenta na wyleczenie,
  • pozytywne podejście i motywacja do udziału w psychoterapii ze strony pacjenta samodzielna inicjatywa i chęć poprawy jakości własnego życia jest najlepszym punktem wyjścia dla pracy psychoterapeutycznej
  • zaufanie pacjenta, gotowość pacjenta do powierzenia sekretów oraz intymnych, nawet wstydliwych spraw z życia prywatnego i rodzinnego.

 

Psychologgia - Gabinet psychologiczny w centrum Warszawy - logo stopka

Psychologgia - Gabinet psychologiczny
Warszawa Chmielna 28A / 1a, 2, 4
(w pobliżu kina Atlantic)
tel: 512-021-100
tel: 509-744-633
e-mail: recepcja@psychologgia-plus.plPoradnia psychologiczna - godziny pracy:
pon-pt 9:00-21:00 sobota 9:00-15:00
Warszawa Centrum

Psychologgia