Zen Coaching


  

Czym jest sesja Zen Coachingowa?

To czas przeznaczony na wspólne odnajdywanie, nazywanie i uświadamianie sobie tego czego chce, pragnie i potrzebuje klient oraz uświadamianie sobie, ujawnianie lub wypracowywanie sposobów osiągania tych celów.

Cele mogą być zarówno zewnętrzne np.:

-uzyskanie lepszej pracy

-znalezienie partnera życiowego

-poprawienie relacji z dziećmi

Jak i wewnętrzne np.:

-potrzeba uwolnienia się od negatywnych przekonań na własny temat

-zwiększenie samoakceptacji i pewności siebie

-nauczenie się umiejętność czerpania z własnych zasobów i talentów

-większe otwarcie się w relacjach

-odnalezienie swojego życiowego celu

 

Zen Coach poprzez rozmowę, empatyczne słuchanie i zadawanie mocnych, celnych pytań wspiera klienta w odnajdywaniu odpowiednich dla niego rozwiązań.

Zen Coaching łączy w sobie bardzo skuteczne coachingowe narzędzia z niezwykle przestrzennym, otwartym i bezwysiłkowym podejściem Zen.

Podczas sesji coachingowej coach towarzyszy osobie w jej procesie, słucha, jest obecny, otwarty i współczujący. Udostępnia siebie, swoje doświadczenie, mądrość i wiedzę, głębokie rozumienie procesów zachodzących w życiu człowieka oraz współczucie wobec cierpienia związanego z wyzwaniami jakie niesie nam życie. W podejściu Zen Coachingowym który reprezentuje podejście tzw. deep coaching czyli coachingu pogłębionego dobro klienta jest nadrzędnym celem spotkania. Coach przede wszystkim występuje w roli służebnej i wspierającej wobec potrzeb i procesów klienta. Służy swoją wiedzą doświadczeniem i współczującą pełną zrozumienia i akceptacji obecnością. Klient może w bezpiecznej, akceptującej atmosferze przyjrzeć się swojej sytuacji, problemowi czy wyzwaniu i wraz z coachem odnaleźć rozwiązania, których poszukuje. Odnaleźć w sobie zasoby, siły i możliwości, których potrzebuje oraz poczuć prawdziwą zmianę w sposobie postrzegania i rozwiązywania swoich problemów.

Jakie korzyści może dać klientowi sesja Zen Coachingowa:

-większą jasność i przejrzystość w danej sytuacji

-większy dostęp do siły i wiedzy o danej sprawie

-głębsze zrozumienie siebie i innych osób zaangażowanych w daną sytuację

-większą obiektywność i dystans do emocji i uczuć związanych z danym problemem

-dostęp do własnych zasobów pomocnych w trudnej dla klienta sytuacji takich jak: spokój, zaufanie, jasność myśli, akceptacja, poczucie sprawczości i siły, odprężenie, widzenie sytuacji z różnych punktów widzenia, otwartość

-zauważenie nowych jakości lub możliwości

-poczucie siły i pewności siebie

-osadzenie, współczucie wobec siebie i swojego cierpienia

-przypływ energii, siły, zaufania

-zwiększenie zaufania do siebie i ludzi

-nawiązanie kontaktu z swoimi potrzebami

-zmniejszenie odczucia lęku, dyskomfortu, przytłaczających emocji

-znalezienie rozwiązań danej sytuacji, konfliktu

-rozluźnienie, odprężenie i popatrzenie na swoją sytuację z innego miejsca

-dystans pozwalający na spokojną ocenę danej sytuacji czy problemu

 

 

Więcej o Zen Coachingu tutaj:

 

http://www.zencoachingpolska.pl/

http://zen-coaching.com/

 

 

Sesja Zen Coachingowa trwa 60 min.

Koszt 150 zł

Dla studentów Zen Coachingu 100 zł

Sesje w języku angielskim 250zł

Dla anglojęzycznych studentów Zen Coachingu 180 zł

Można umówić się zarówno na pojedynczą konsultację jak i na pakiet sesji.

Serdecznie zapraszam!

 

 

Tatiana Andrzejewska

 

 

 

LOGO PSYCHOLOGGIA

Psychologgia-Plus
Warszawa Chmielna 28A / 1a, 2, 4
(w pobliżu kina Atlantic)
tel: 509-744-633
tel: 512-021-100
e-mail: recepcja@psychologgia-plus.pl

Znajdź nas