Zen Coaching


Czym jest sesja Zen Coachingowa?

To czas przeznaczony na wspólne odnajdywanie, nazywanie i uświadamianie sobie tego czego chce, pragnie i potrzebuje klient oraz uświadamianie sobie, ujawnianie lub wypracowywanie sposobów osiągania tych celów.

 Cele mogą być zarówno zewnętrzne np.:

-uzyskanie lepszej pracy

-znalezienie partnera życiowego

-poprawienie relacji z dziećmi

Jak i wewnętrzne np.:

-potrzeba uwolnienia się od negatywnych przekonań na własny temat

-zwiększenie samoakceptacji i pewności siebie

-nauczenie się umiejętność czerpania z własnych zasobów i talentów

-większe otwarcie się w relacjach

-odnalezienie swojego życiowego celu 

 

Zen Coach poprzez rozmowę, empatyczne słuchanie i zadawanie mocnych, celnych pytań wspiera klienta w odnajdywaniu odpowiednich dla niego rozwiązań.

Zen Coaching łączy w sobie bardzo skuteczne coachingowe narzędzia z niezwykle przestrzennym, otwartym i bezwysiłkowym podejściem Zen.

Podczas sesji coachingowej coach towarzyszy osobie w jej procesie, słucha, jest obecny, otwarty i współczujący. Udostępnia siebie, swoje doświadczenie, mądrość i wiedzę, głębokie rozumienie procesów zachodzących w życiu człowieka oraz współczucie wobec cierpienia związanego z wyzwaniami jakie niesie nam życie. W podejściu Zen Coachingowym, który reprezentuje podejście tzw. deep coaching czyli coachingu pogłębionego dobro klienta jest nadrzędnym celem spotkania. Coach przede wszystkim występuje w roli służebnej i wspierającej wobec potrzeb i procesów klienta. Służy swoją wiedzą doświadczeniem i współczującą pełną zrozumienia i akceptacji obecnością. Klient może w bezpiecznej, akceptującej atmosferze przyjrzeć się swojej sytuacji, problemowi czy wyzwaniu i wraz z coachem odnaleźć rozwiązania, których poszukuje. Odnaleźć w sobie zasoby, siły i możliwości, których potrzebuje oraz poczuć prawdziwą zmianę w sposobie postrzegania i rozwiązywania swoich problemów.

 

Jakie korzyści może dać klientowi sesja Zen Coachingowa:

 -większą jasność i przejrzystość w danej sytuacji

 -większy dostęp do siły i wiedzy o danej sprawie 

 -głębsze zrozumienie siebie i innych osób zaangażowanych w daną sytuację

 -większą obiektywność i dystans do emocji i uczuć związanych z danym problemem

 -dostęp do własnych zasobów pomocnych w trudnej dla klienta sytuacji takich jak: spokój, zaufanie, jasność myśli, akceptacja, poczucie sprawczości i siły, odprężenie, widzenie sytuacji z różnych punktów widzenia, otwartość

 -zauważenie nowych jakości lub możliwości

 -poczucie siły i pewności siebie

 -osadzenie, współczucie wobec siebie i swojego cierpienia

 -przypływ energii, siły, zaufania

 -zwiększenie zaufania do siebie i ludzi

 -nawiązanie kontaktu z swoimi potrzebami

 -zmniejszenie odczucia lęku, dyskomfortu, przytłaczających emocji

 -znalezienie rozwiązań danej sytuacji, konfliktu

 -rozluźnienie, odprężenie i popatrzenie na swoją sytuację z innego miejsca

 -dystans pozwalający na spokojną ocenę danej sytuacji czy problemu

 

  Więcej o Zen Coachingu tutaj: 

  http://www.zencoachingpolska.pl/

  https://zen-coaching.com/

  

Sesja Zen Coachingowa trwa 60 min. 

Koszt 150 zł

Dla studentów Zen Coachingu 100 zł

Sesje w języku angielskim 250zł

Dla anglojęzycznych studentów Zen Coachingu 180 zł

 

Można umówić się zarówno na pojedynczą konsultację jak i na pakiet sesji.

 

Serdecznie zapraszam!

  

Tatiana Andrzejewska 

 

 

 

 

 

 

Psychologgia - Gabinet psychologiczny w centrum Warszawy - logo stopka

Psychologgia - Gabinet psychologiczny
Warszawa Chmielna 28A / 1a, 2, 4
(w pobliżu kina Atlantic)
tel: 512-021-100
tel: 509-744-633
e-mail: recepcja@psychologgia-plus.plPoradnia psychologiczna - godziny pracy:
pon-pt 9:00-21:00 sobota 9:00-15:00
Warszawa Centrum

Psychologgia