-> Niebezpieczeństwa seksoholizmu


Zagrożenia (seksoholizmu) wynikające z utraty kontroli nad zachowaniami seksualnymi dotyczą zarówno bezpośrednich, szybko odczuwalnych negatywnych skutków, jak i mają konsekwencje długofalowe i wpływają na wszystkie sfery życia.

 

Fizyczne

 • Impulsywne, przygodne kontakty seksualne wiążą się często z lekceważeniem zasad tzw. bezpiecznego seksu. Może to skutkować zakażeniami przenoszonymi drogą płciową (chorobami wenerycznymi, HIV, HCV) czy nieplanowaną ciążą.
 • Badania potwierdzają, że stałe poszukiwanie coraz mocniejszych bodźców erotycznych (szczególnie za pośrednictwem pornografii internetowej) w dłuższej perspektywie czasowej (np. kilku lat) wywołuje u wielu mężczyzn zmiany w mózgu, które mogą skutkować m.in. spadkiem popędu seksualnego oraz zaburzeniami erekcji. Co ciekawe, badania te pokazują również, że u większości z nich sprawność seksualna wraca po kilku - kilkunastu tygodniach od całkowitej rezygnacji z korzystania z pornografii.
 • Nadmierne pochłonięcie sferą seksualną (np. spędzanie dużej ilości czasu przed komputerem) może skutkować zaniedbywaniem zdrowego stylu życia.
 • Nie kontrolując zachowań seksualnych można się stać również ofiarą przemocy – dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

 

Emocjonalne

 • Ciągłe poszukiwanie nowości oraz coraz silniejszej stymulacji skutkuje zobojętnieniem na naturalne bodźce, zarówno erotyczne, jak i w innych sferach.
 • Powstaje nawyk radzenia sobie z przykrymi emocjami z pośrednictwem rozładowania seksualnego – powoduje to zmniejszenie odporności na trudne przeżycia i zubaża życie emocjonalne
 • Charakterystyką seksoholizmu jest dążenie do zatajania go przed otoczeniem. Narastający wstyd, poczucie winy i obawa przed ujawnieniem się problemu potęgują wewnętrzne niepokój.
 • Życie emocjonalne seksoholika to ciągła amplituda. Jest on rozdarty pomiędzy ekscytacją związaną z oczekiwaniem zaspokojenia fantazji, a lękiem i poczuciem bezsilności wobec przymusowych zachowań.
 • Przewlekłe życie w napięciu zwiększa prawdopodobieństwo różnego rodzaju zaburzeń np. stanów depresyjnych, lękowych, bezsenności, problemów z koncentracją. Często pojawia się również nadużywanie alkoholu, narkotyków czy korzystanie z hazardu.
 • Pojawiają się charakterystyczne dla zachowań nałogowych zniekształcające myślenie mechanizmy obronne np. bagatelizowanie problemów czy szukanie pseudoracjonalnych usprawiedliwień dla szkodliwych zachowań.

 

Rodzinne

 • Opisywane w poprzednim punkcie zmiany skutkują zubożeniem empatii, zainteresowania i zaangażowania w relacje z najbliższymi.
 • Kłamstwa, manipulacje i ciągłe napięcie wprowadzają chaos w życie rodziny.
 • Fizyczna i emocjonalna zdrada, dystans czy przedmiotowe traktowanie wystawiają na najwyższą próbę małżeńską lojalność, często prowadząc do rozpadu związku.

 

Społeczne

 • Narastające zamknięcie w świecie fantazji seksualnych powoduje zmniejszone zainteresowanie  realnymi relacjami (np. przyjacielskimi, koleżeńskimi).
 • Nawyk nadawania seksualnego znaczenia osobom i sytuacjom może powodować, że znajomi i najbliżsi będą się odsuwać, oraz, że utrudnione będzie nawiązywanie nowych relacji.
 • Tracą na znaczeniu dotychczasowe zainteresowania, angażujące aktywności, wartości.

 

Życie zawodowe

 • Pochłonięcie uzależnieniem może wpływać negatywnie na energię wkładaną w obowiązki zawodowe.
 • Zmniejszone poczucie realizmu może skutkować takimi zachowaniami jak np. oglądanie pornografii w czasie pracy czy impulsywne korzystanie z urlopów na żądanie.

 

Finanse

 • Wizyty w klubach, prostytutki, romanse wiążą się z dużymi kosztami. Wydatki te bywają impulsywne, trudne do kontrolowania.
 • Zmniejszenie zaangażowania w życie zawodowe może się wiązać z utrata zatrudnienia, uszczupleniem dochodów, długami.

 

Prawne 

Zmniejszona kontrola nad zachowaniami seksualnymi może prowadzić do podejmowania zachowań niezgodnych z prawem (np. współżycia z osobami nieletnimi) czy wymuszania czynności seksualnych (zarówno za pośrednictwem siły fizycznej, ale też manipulacji czy pozycji władzy).

Psychologgia - Gabinet psychologiczny w centrum Warszawy - logo stopka

Psychologgia - Gabinet psychologiczny
Warszawa Chmielna 28A / 1a, 2, 4
(w pobliżu kina Atlantic)
tel: 512-021-100
tel: 509-744-633
e-mail: recepcja@psychologgia-plus.plPoradnia psychologiczna - godziny pracy:
pon-pt 9:00-21:00 sobota 9:00-15:00
Warszawa Centrum

Psychologgia