Osobowość borderline autyzm pomoc dla rodzin


 Doświadczenie wspólnego życia z osobą z zaburzeniami psychicznymi może być źródłem wielu problemów. Trud związany ze zorganizowaniem odpowiedniej opieki, terapii, doświadczenie nietypowych, często bardzo trudnych zachowań i reakcji osoby zaburzonej, powodują wiele napięć wewnątrz rodziny oraz dodatkowe wyzwania dla każdego z jej członków.

 
Od dawna jest znany problem członków rodzin osoby uzależnionej od alkoholu. Istnieje wiele dedykowanych metod terapeutycznych dla osób współuzależnionych lub DDA (dorosłych dzieci alkoholików).
 
Doświadczenie życia z osobą z zaburzeniem psychicznym może powodować równie duże problemy w codziennym życiu zarówno dla rodziców tej osoby jak i dla jej rodzeństwa oraz dalszego otoczenia (dziadków, nauczycieli, opiekunów). Specyficzne potrzeby, zachowania, sposób widzenia i rozumienia świata osoby zaburzonej, wytwarzają specjalne środowisko w jej otoczeniu. Dla osób z jej bliskiego otoczenia, bardzo często jest to źródłem wielu problemów w codziennym życiu, silnie determinując relacje wewnątrz rodziny oraz poszczególnych jej członków z osobami spoza niej. Rozwody, uzależnienia, depresje, nerwice, zespół wypalenia oraz wykluczenie społeczne to niezwykle częste problemy dotykające członków rodzin osób z zaburzonych.
 
Odpowiednie wsparcie terapeutyczne może pomóc w rozwiązywaniu tych problemów jak i w przeciwdziałaniu im.
Psychologgia - Gabinet psychologiczny w centrum Warszawy - logo stopka

Psychologgia - Gabinet psychologiczny
Warszawa Chmielna 28A / 1a, 2, 4
(w pobliżu kina Atlantic)
tel: 512-021-100
tel: 509-744-633
e-mail: recepcja@psychologgia-plus.plPoradnia psychologiczna - godziny pracy:
pon-pt 9:00-21:00 sobota 9:00-15:00
Warszawa Centrum

Psychologgia