Konflikt w miejscu pracy – jak wpływa na życie prywatne?

Wiele osób uważa, że powinniśmy wyraźnie oddzielać nasze życie zawodowe od prywatnego. Być może byłby to dobry pomysł, jednak życie często pokazuje, że taka sytuacja dla wielu stanowi niedościgniony ideał. Prywatne problemy niejednokrotnie sprawiają, że w pracy jesteśmy rozkojarzeni i mniej efektywni, natomiast stres związany z życiem zawodowym przenosimy do domu.


Trudno wyobrazić sobie miejsce w pracy, w którym nigdy nie dochodziłoby do sporów. Konflikty mogą mieć rozmaity charakter oraz podłoże. Część z nich możemy nawet podzielić na kategorie, odzwierciedlające najczęściej pojawiające się problemy.

 

Konflikty pokoleniowe mają miejsce, gdy pracownicy są w zupełnie różnym wieku. Młodzi zwykle są szybcy, dynamiczni i kreatywni. Wciąż poszukują nowych rozwiązań, lubią wychodzić poza schematy i często bywają niecierpliwi. Z kolei ich starsi koledzy zwykle pozostają sceptyczni wobec zmian, zdradzając przywiązanie do sprawdzonych, wypracowanych przez lata metod. Różnice w podejściu do pracy często stanowią podstawę braku porozumienia i irytacji współpracowników, którzy naszym zdaniem negatywnie wpływają na efekty naszych codziennych starań. Jedynym sposobem na to, by zażegnać podobny konflikt, jest obustronny szacunek i chęć wypracowania kompromisu. Jeśli zarówno młodsi, jak i starsi pracownicy zdobędą się na otwartość i odrzucą uprzedzenia, z dużym prawdopodobieństwem będą w stanie korzystać z zalet obu podejść i wypracować model pracy, który będzie komfortowy dla każdej ze stron.

 

Kolejnym rodzajem sporu w miejscu pracy może być konflikt interesów lub potrzeb. Bardzo często zdarza się, że osoby pracujące w jednej firmie mają potrzeby pozostające ze sobą w sprzeczności lub postrzegane jako niedające się ze sobą pogodzić, przez co pojawiają się konkurencja i współzawodnictwo. Czasami chodzi o dobra takie jak podwyżki i premie lub podział czasu i zakresu pracy. Zdarza się również, że konflikt dotyczy sposobu prowadzenia rozmów z klientami lub wykonywania jakiegoś zadania. Podczas rozwiązywania tego rodzaju zatargu ważne są empatia połączona z asertywną komunikacją.

 

Konflikty relacji pojawiają się w zespołach, w których znajdują się osoby różniące się między sobą pod względem wyznawanych wartości, sposobów myślenia, przyzwyczajeń i nawyków oraz osobowości. Trudno o grupę ludzi zgodną między sobą w zakresie wszystkich tych kwestii. Konflikty relacji wynikają z braku satysfakcji w kontaktach między współpracownikami oraz konfrontacji mających miejsce w wyniku różnic i rodzonego przez nie napięcia. Powstają antypatie, negatywny stosunek do innych oraz wzajemna niechęć. Komunikacja ulega zaburzeniu i niejednokrotnie nie ma chęci do wspólnego poszukiwania wyjścia z sytuacji. Tego typu kłótnie charakteryzują silne emocje i zachowania odwetowe, przez co są bardzo trudne do rozwiązania.

 

Kolejnym rodzajem niezgodności w miejscu pracy są konflikty wartości. Kiedy spotykają się osoby o odmiennych wartościach lub sposobach interpretacji ogólnie przyjętych zasad etycznych oraz moralnych, trudno o harmonijne relacje między nimi. Na drodze do wzajemnego szacunku i względnej zgody stoi brak tolerancji dla odmienności, przez co tego typu konflikty bywają trudne czy wręcz niemożliwe do rozwiązania. W sytuacji, gdy stosunki są wyjątkowo napięte, blokują komunikację oraz uniemożliwiają współpracę między pracownikami.

 

 

Konflikty są nierozerwalnie wpisane w nasze życie zawodowe. Trudno wyobrazić sobie miejsce pracy, w którym nigdy nie dochodziłoby do zatargów oraz znaczących różnic między współpracownikami. Powszechność tego zjawiska nie sprawia jednak, że staje się ono dla nas obojętne emocjonalnie. Niestety, wielu z nas ma tendencję do nadmiernego przejmowania się sytuacją w firmie i „przynoszenia” stresu zawodowego do domu.

 

 

 

Z jednej strony, rodzina i przyjaciele stanowią doskonałe remedium na kłopoty związane z karierą. Bliscy są dla nas źródłem wsparcia. Dzięki możliwości opowiedzenia o problemie, a także otrzymywanej miłości, akceptacji, bliskości i zaangażowaniu, nawet największe konflikty w miejscu pracy stają się nieco mniej stresujące. Czasami bliscy są w stanie spojrzeć na nasz kłopot z innej strony i doradzić, w jaki sposób go rozwiązać.

 

Przenoszenie stresu z miejsca pracy do domu ma jednak również negatywne skutki. Im większy konflikt ze współpracownikami, tym większe ryzyko, że stanie się on przyczyną problemów rodzinnych. Odreagowujemy negatywne emocje w kontaktach z bliskimi, co z kolei prowadzi do kolejnych sporów i błędnego koła. Bardzo groźny jest nawyk sięgania po alkohol w celu rozluźnienia się po ciężkim dniu w pracy. Zdarza się również, że kłótnie ze współpracownikami stają się jedną z przyczyn wypalenia zawodowego, co przekłada się na funkcjonowanie w każdej dziedzinie życia. Konsekwencjami są: izolacja, tendencja do reagowania złością, rozdrażnienie, zakłócenia snu, dolegliwości somatyczne (różnego rodzaju bóle i problemy z układem pokarmowym), nieufność oraz wyczerpanie. Wszystkie te czynniki przekładają się na pogorszenie jakości życia rodzinnego. Należy więc bardzo uważać na przynoszenie stresu zawodowego do domu. A najlepiej – jak najszybciej rozwiązywać wszelkie konflikty ze współpracownikami, by nie miały szansy negatywnie wpłynąć na nasze relacje rodzinne.