Czym jest intuicja?

Intuicja - czy warto dokonywać wyborów na jej podstawie?

Łacińskie słowo intuitio oznacza wejrzenie, przeczucie. Językoznawcy uważają, że rdzeń tego słowa podchodzi od łacińskiego intueri – obserwować. Często kierujemy się nią, tworząc nowe relacje i podejmując decyzje w sytuacjach, w których brakuje nam wiedzy. To naturalna ludzka zdolność podobna do zwierzęcego instynktu. Człowiek może się w swoim życiu kierować rozumem, intuicją lub połączeniem ich obu.

Intuicja dla wszystkich

Zdolność ta nie jest szczególnym darem dla wybranych. W podświadomości każdego z nas zachodzą różne procesy – w tym właśnie intuicja – które ułatwiają nam podejmowanie decyzji, kiedy rozum nie posiada wystarczających danych, do racjonalnego rozstrzygnięcia. Zaczyna działać zwykle, kiedy przestajemy zajmować się danym rozwiązaniem, podczas medytacji, snu.

Chociaż oryginalnie każdy z nas ma te zdolności od zawsze, to w związku z opieraniem swoich decyzji jedynie na chłodnym rozumowaniu, intuicja słabnie i zanika u większości współczesnych ludzi.

Parapsychologia? Nauka czy magia?

W skrócie określana jako PSI zajmuje się badaniem zjawisk zachodzących w umyśle człowieka, które trudno zgłębić w racjonalny sposób, za pomocą narzędzi, w które wyposażony jest świat nauki. Osoby zajmujące się parapsychologią badają, czy da się potwierdzić istnienie zjawisk, które uważamy za niemożliwe, takie jak np. telepatia, psychokineza.

Sprawy, które są przedmiotem zainteresowania parapsychologów, zaliczane są do kontrowersyjnych. A sama PSI zyskała nawet miano pseudonauki, które nadali jej sceptycy.

Intuicja, chociaż dla większości z nas jest zjawiskiem oczywistym, jest wytworem istniejącym w naszym wewnętrznym świecie – tajemniczym, magicznym i często z tego powodu odrzucanym na rzecz logicznych wyborów.

Czym jest intuicja i jak z niej korzystać?

Odzyskanie kontaktu ze swoją intuicją będzie wymagać od nas zwolnienia codziennego biegu i skupienia się na swoim wnętrzu – duchowości. Aby móc usłyszeć głos naszej intuicji, musimy zagłębić się w nasze uczucia – zastanowić się co odczuwamy i dlaczego.

Miewamy przeczucia, że coś się zdarzy albo że jeden wybór jest lepszy od innego. Czasami to przeczucie jest bardzo specyficznym odczuciem, którego nie potrafimy jednoznacznie odczytać. Istnieje tzw. koncepcja przeczucia, według której bez przerwy, nieświadomie monitorujemy swoją przyszłość, przygotowując się na nią. Intuicja może działać na podstawie nieświadomych skojarzeń – w wyniku pewnego procesu w naszej głowie, nad którym nie panujemy określone sprawy, wydarzenia i uczucia są klasyfikowane przez nasz umysł w grupy, tak, że kontakt z pewnym bodźcem wywoła skojarzenie.

Przeprowadzano różne badania, które miały na celu ułatwienie zrozumienia zjawiska intuicji i zauważono, że np. osoby, które przez dłuższy czas wykonywały konkretny zawód, w pracy kierowały się częściej intuicją. Co więcej, bazując na tym, co podpowiadała im intuicja, rzadko podejmowali złe wybory.

Logika i intuicja we wspólnym tańcu?

Badania dowodzą, że eksperci niezależnie od płci czy wykonywanego zawodu bardzo często korzystają z intuicji, podejmując wybory. Warto jednak zaznaczyć, że intuicja nie zawsze może podpowiadać nam odpowiednie rozwiązania – jej skuteczność rośnie z wiedzą, którą zdobywamy.

Gary Klein psycholog, który napisał „The Power of Intuition” stwierdził nawet, że intuicji nie wolno ufać w stu procentach. Według niego sygnały, które wysyła nam podświadomość, są bardzo ważne i powinny być brane przez nas pod uwagę, jednak nie powinny być dla nas jedynym oparciem przy podejmowaniu wyborów. Zawsze konieczne jest dokładne przeanalizowanie sytuacji. A przeczucie można wykorzystać jako punkt wyjścia w procesie podejmowania decyzji, ale nie powinno się na nim kończyć.

Trudno jest nauczyć się podążania za swoją intuicją, zwłaszcza jeżeli jest się osobą, która potrzebuje twardych podstaw do podjęcia jakiejś decyzji. Zawsze istnieje ryzyko popełnienia błędu, a lęk przed pomyłką bywa paraliżujący.

Intuicja jest dobrze rozwinięta u osób pewnych siebie, twórczych, wrażliwych i takich, które potrafią prowadzić zdrowy dialog wewnętrzny. Samoakceptacja ułatwia człowiekowi podążanie za swoim wewnętrznym głosem i zaufanie samemu sobie.