Marek Gajewski


Pracuję jako psychoterapeuta od ponad 20 lat. Pomagam dorosłym, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych lub chcą zmienić coś w swoim życiu.

 

Prowadzę terapię krótko- i długoterminową w zależności od potrzeb pacjenta.

 

Przykładowe obszary pracy:

 • potrzeba usamodzielnienia się,

 • poczucie zagubienia,

 • problemy w relacjach z ludźmi,

 • depresja,

 • zaburzenia lękowe,

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,

 • kompulsywne objadanie,

 • niska samoocena,

 • zaburzenia osobowości,

 • problem alkoholowy własny lub w rodzinie,

 • utrata kogoś bliskiego.

 

Ukończyłem 3-letnie Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w Laboratorium Psychoedukacji – Instytucie Treningu i Psychoterapii. Odbyłem staże w klinikach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Akademii Medycznej w Warszawie.

Prowadziłem grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz warsztaty dotyczące stresu w pracy pod patronatem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Przez wiele lat pracowałem pod superwizją prowadzoną przez superwizorów PTP. Ukończyłem również 2-letnie szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces. Jestem absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, posiadam dyplom magistra socjologii i certyfikat specjalizacyjny w zakresie problemów terapii i rozwiązywania konfliktów.

Psychologgia - Gabinet psychologiczny w centrum Warszawy - logo stopka

Psychologgia - Gabinet psychologiczny
Warszawa Chmielna 28A / 1a, 2, 4
(w pobliżu kina Atlantic)
tel: 512-021-100
tel: 509-744-633
e-mail: recepcja@psychologgia-plus.plPoradnia psychologiczna - godziny pracy:
pon-pt 9:00-21:00 sobota 9:00-15:00
Warszawa Centrum

Psychologgia