Anna Adamczyk-Śliwińska


psychotraumatolog, psychoterapeuta

 

Jestem pasjonatką pracy z ludźmi. Od lat wspieram ich w rozwoju i pokonywaniu trudności. Towarzyszę w drodze do zmiany…

 

Pracuję z osobami dorosłymi. Szanuję wartości wyznawane przez pacjentów i koncentruję się na ich indywidualnych potrzebach. Pracując w nurcie integratywnym, mogę wybierać metody oddziaływań, uważnie i z empatią dopasowując je do temperamentu, osobowości i rodzaju przeszkód oraz problemów, z którymi się pacjent boryka. Kieruję się etyką zawodową, nie oceniam przychodzących do mnie osób, lecz staram się zrozumieć ich problemy i czynniki, które doprowadziły do zaistnienia doświadczanych trudności. Psychoterapia jest dla mnie bezpieczną przestrzenią, w której pacjent może znaleźć zrozumienie, a przede wszystkim pomoc w poradzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami.

 

Zapraszam na sesje osoby zmagające się z:

  • lękiem,
  • zaburzeniami somatycznymi,
  • osamotnieniem,
  • atakami paniki, które mają objawy depresji,
  • doświadczają lub doświadczyły straty, są w żałobie,
  • przeżywają różne formy cierpienia psychicznego: mają wahania nastroju czy myśli samobójcze.

W szczególności pracuję z osobami przeżywającymi stres traumatyczny na skutek zdarzeń losowych np. choroby, wypadki komunikacyjne, których nękają intruzywne wspomnienia, albo cierpią w wyniku zahamowań; są w kryzysie emocjonalnym wywołanym przez działania innych ludzi np. różne formy przemocy; przeżywają stały niepokój, wzmożoną czujność, mają trudność z nazywaniem oraz wyrażaniem swoich uczuć i potrzeb.

 

Jestem psychotraumatologiem i psychoterapeutą integratywnym. Sięgam chętnie do technik poznawczych (CBT) oraz Terapii Schematów, metod dialogu motywującego, a także terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Bazuję jednak na psychodynamicznym rozumieniu pacjenta inspirując się jego humanistycznym ujęciem przez Nancy McWilliams. Uczestniczyłam w psychoterapii, treningach interpersonalnych i kursach Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej ISTDP, z której bliskie są mi zwłaszcza metody diagnozy i regulacji lęku.

 

Jestem również facylitatorem metody samoregulacji stresu EmotionAid® opartej na podejściu Somatic Experiencing®. Dodatkowe specjalistyczne szkolenia, które odbyłam to: dwa stopnie (fazy) terapii Brainspotting (BSP), odkrytej na bazie EMDR innowacyjnej metody pracy z traumą. Stymuluje ona procesy podkorowe w mózgu, które są bezpośrednio odpowiedzialne za automatyczne reakcje w ciele i symptomy traumy.


Pracuję również metodą IFS (System Wewnętrznej Rodziny) zwłaszcza w pracy ze zranieniami, traumą relacyjną, dysocjacją, niemożnością uruchomienia wewnętrznych zasobów.

 

Stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności psychoterapeutyczne. Superwizuję praktykę u certyfikowanych superwizorów.


 

Psychologgia - Gabinet psychologiczny w centrum Warszawy - logo stopka

Psychologgia - Gabinet psychologiczny
Warszawa Chmielna 28A / 1a, 2, 4
(w pobliżu kina Atlantic)
tel: 512-021-100
tel: 509-744-633
e-mail: recepcja@psychologgia-plus.plPoradnia psychologiczna - godziny pracy:
pon-pt 9:00-21:00 sobota 9:00-15:00
Warszawa Centrum

Psychologgia