Agata Sobiecka
Od ponad 10 lat pracuję w zawodzie psychologa, z wykształcenia jestem psycholożką z klinicznymi ścieżkami specjalizacyjnymi z neuropsychologii i psychoonkologii oraz posiadam tytuł magistra filozofii w Instytucie Epistemologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych.

 

Prócz psychoterapii zajmuję się również szkoleniami i warsztatami psychologicznymi z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów, profilaktyki przemocy, mobbingu, dyskryminacji oraz molestowania seksualnego w miejscu pracy, jak i wypalenia zawodowego oraz stresu z elementami uważności / mindfulness, którą zajmuję się od 17 lat. Prowadzę m.in. szkolenia dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie oraz dla Departamentu ds. Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i dla Ośrodków Pomocy Społecznej. 

NURT PSYCHOTERAPII:
W latach 2004 - 2006 odbyłam studium psychoterapii Instytutu Psychologii Procesu zakończone międzynarodową certyfikacją (aktualizowaną do 2013 roku). Do 2008 roku brałam udział w szkoleniu dyplomowym, prowadząc poradnictwo psychologiczne oraz zajęcia grupowe. Obecnie odbywam szkolenie Core Training ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy - Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna) zgodnie z wymogami International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. 

Podejście ISTDP jest intensywne i krótkoterminowe, ponieważ umożliwia głęboką i trwałą przemianę, ustąpienie bolesnych objawów i uzyskanie dostępu do życiodajnych uczuć oraz pragnień w krótkim czasie, z reguły od kilkunastu do 40 sesji. Jego skuteczność pochodzi z powiązania wiedzy neurobiologicznej z założeniami psychoanalizy oraz teorii przywiązania i została udokumentowana przez liczne badania naukowe. 

Zaletą tej formy psychoterapii jest też możliwość organizowania spotkań z większą i mniejszą częstotliwością, np. podwójna sesja raz na dwa tygodnie, zależnie od możliwości czasowych pacjenta.

DOŚWIADCZENIE:

Oddział Dzienny Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach, Centrum Integracji Społecznej Bojano, ŚDS Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, Monnet International School, Fundacja Dobrze, że jesteś (Oddział Hematologii UCK w Gdańsku), Neurostacja Biofeedback, Fundacja na rzecz Rozwoju i Dialogu Populus, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Psychicznie Chorych "Wspólnota".

 

POMAGAM MIĘDZY INNYMI W:

 

 • radzeniu sobie z lękiem, złością, obniżonym nastrojem,

 • kryzysach emocjonalnych i trudnych sytuacjach życiowych - w związku, rodzinie, pracy,

 • odzyskiwaniu siły, pewności i szacunku wobec siebie w sytuacji przemocy lub nadużycia,

 • zrozumieniu i przezwyciężeniu autodestrukcyjnych nawyków (z wyłączeniem uzależnień od substancji i zaburzeń odżywiania)
 • zaburzeniach stresowych i wypaleniu zawodowym,

 • zaburzeniach snu i chronicznych problemach bólowych,

 • objawach psychosomatycznych,

 • trudnościach z komunikacją i relacjami z innymi ludźmi.

   

  I offer Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy sessions also in English.

 

 

 

 

Psychologgia - Gabinet psychologiczny w centrum Warszawy - logo stopka

Psychologgia - Gabinet psychologiczny
Warszawa Chmielna 28A / 1a, 2, 4
(w pobliżu kina Atlantic)
tel: 512-021-100
tel: 509-744-633
e-mail: recepcja@psychologgia-plus.plPoradnia psychologiczna - godziny pracy:
pon-pt 9:00-21:00 sobota 9:00-15:00
Warszawa Centrum

Dodaj opinie o poradni Psychologgia
Psychologgia