Paulina Guz


Psycholog

 

„Nic co ludzkie, nie jest mi obce” - to moje motto, które motywuje mnie do pracy, w której to człowiek jest dla mnie ekspertem w swojej sprawie, a ja daję mu przestrzeń i podmiotowość, których potrzebuje. Podążanie za klientem oraz autentyczność to moje dwie główne zasady, którymi kieruję się w gabinecie. Bardzo lubię towarzyszyć drugiej osobie w procesie zmiany, który rozpoczyna się już na naszym pierwszym spotkaniu.

 

W mojej pracy pomagam osobom, których dotykają różne kryzysy życiowe, zarówno emocjonalne, jak i rozwojowe. Towarzyszę klientowi w znajdywaniu rozwiązań i możliwości wyjścia z kryzysów, które często wpływają na obniżenie jakości jego życia i dobrostanu. W pracy bardzo ważny jest dla mnie aspekt psychoedukacyjny. Stanowi on element poszerzania wiedzy drugiego człowieka, bez której jest mu czasem trudno dostrzec możliwe rozwiązania. Inną ważną częścią mojej pracy jest praca na zasobach człowieka, przy użyciu których może on dalej się rozwijać i osiągać satysfakcjonujące dla siebie położenie życiowe. Pomagam również osobom z niską samooceną i niskim poczuciem własnej wartości, wszystkim tym, którzy chcą nauczyć się stawiać granice i dbać o swoje potrzeby, a także tym, którzy w skuteczny sposób chcą nauczyć się radzić sobie ze stresem.

 

W życiu nieustannie towarzyszy nam zmiana. Nie tylko klient się zmienia, ale ja także cały czas doskonalę swój rozwój. Jestem absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologii, specjalność – psychologia kliniczna i zdrowia, na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie jestem w czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam pierwszy etap szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie kliniczne zdobywałam na wielu stażach w różnych ośrodkach szkoleniowych, m.in. w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania i na Oddziale Chorób Afektywnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie pracuję jako psycholog.

 

Pracuję z osobami powyżej 18 r.ż.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję także w języku angielskim.

 


I am human, I consider nothing human alien to me” – this motto motivates me at my everyday work. I believe that people are the best experts on themselves and my job is to give them space to express themselves and a feeling of self-management that they need to manage their lives. The two main rules that accompany me in my practice are being authentic and following my client’s lead. I enjoy participating in the process of change which already begins during the first meeting.

 

I help people who go through different emotional or developmental crises. I accompany my clients in finding solutions and possibilities to resolve their crises that often affect their well-being and life quality. I put strong pressure on psychological education as it constitutes a part of broader knowledge that a person can gain in their life, lack of which sometimes disturbs spotting possible solutions. I also value working based on person’s assets that might spur their further development in life. On top of that, I work with people with low self-esteem, all of those who would like to learn how to set boundaries and take care of their own needs, as well as everyone who would like to manage their stress in a better way.

 

Change is present every step of the way in our life. Not only does a client change throughout their life, but I also continue to learn all the time. I graduated from English Philology at the Warsaw University and Psychology with major in Clinical and Health Psychology at the SWPS University. Currently, I am in a 4-year psychotherapy training at INTRA Institute in Warsaw recommended by the Polish Psychological Association. I finished the first level of training in Solution-Focused Brief Therapy (SFBT). I have gained clinical experience doing internships at different training centers, e.g.: Anxiety, Personality Disorders and Eating Disorders Clinic and at the Affective Disorders’ Unit at the Institute of Psychiatry and Neurology where I'm currently working.

 

I work with adults.

I work under supervision.

 

Psychologgia - Gabinet psychologiczny w centrum Warszawy - logo stopka

Psychologgia - Gabinet psychologiczny
Warszawa Chmielna 28A / 1a, 2, 4
(w pobliżu kina Atlantic)
tel: 512-021-100
tel: 509-744-633
e-mail: recepcja@psychologgia-plus.plPoradnia psychologiczna - godziny pracy:
pon-pt 9:00-21:00 sobota 9:00-15:00
Warszawa Centrum

Psychologgia