Zaproszenie na terapię psychoanalityczną

Wszystkie metody pracy psychoterapeutycznej – od terapii humanistycznych, przez integratywne, systemowe aż po behawioralno-poznawcze i stosowaną analizę zachowania – mają swoje korzenie w psychoanalizie. Pierwszej, najszerzej rozwiniętej, badanej i rozwijanej przez ponad sto lat, od której, nawet jeżeli odchodzi jakiś inny nurt terapeutyczny, to w miarę swojego rozwoju coraz bardziej ponownie zbliża się do myślenia psychoanalitycznego, tak jak tzw. trzecia fala terapii behawioralno-poznawczej.

Po co ten wstęp? Bo często, idąc do terapeuty, myślimy „moim problem jest to i to”, „ja mam problem z tym”, „czuję się tak i tak”, często oczekujemy od terapeuty, że będzie się on zajmował jedynie „tym problemem” i wiele nurtów proponuje taką pracę.

Psychoterapia psychoanalityczna podchodzi do człowieka jak do całości. Nie leczy wybranego problemu lecz człowieka, który czuje się źle, ma problemy, których przyczyny mogą pozostawać niewidoczne. Poznając siebie, pracując nad wewnętrzną spójnością, rozwijając się emocjonalnie i intelektualnie, łącząc te sfery, pracując indywidualnie z terapeutą lub z grupą, zdobywamy lepszą kondycję, umożliwiającą nam dalsze zmiany i dającą narzędzia do radzenia sobie nie tylko z „tym problemem” ale w ogóle z problemami, które przynosi nam życie.