Anna Olszewska


„Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.” Alice Miller

Esencją mojej pracy jest towarzyszenie osobie w drodze do samej siebie. Jestem psychologiem, inspirującym się w swojej pracy nurtem psychodynamicznym. W relacji terapeutycznej ważna jest dla mnie autentyczność i otwartość na to, co się pojawia. Bliska mi jest również psychologia pozytywna i praca z budowaniem zasobów, które pozwalają spojrzeć na problem z innej perspektywy.


Pracuję z osobami dorosłymi, które:

doświadczają kryzysów emocjonalnych lub rozwojowych
mają trudności w relacjach z innymi ludźmi
doświadczają konfliktów wewnętrznych
chciałyby wzmocnić poczucie własnej wartości
chciałyby lepiej zrozumieć przeżywane emocje lub mieć z nimi lepszy kontakt
doświadczają obniżonego nastroju

Ukończyłam Uniwersytet SWPS ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia, a wcześniej również Szkołę Główną Handlową na kierunku Zarządzanie. Ukończyłam pierwszy stopień szkolenia „Podstawowe umiejętności terapeutyczne i kontakt z pacjentem w podejściu psychodynamicznym” w Laboratorium Psychoedukacji oraz staż „Pierwszy kontakt z pacjentem i narzędzia diagnostyczne” w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS.
Swoje doświadczenie jako psycholog zdobywałam w Instytucie Neurologii i Psychiatrii na Oddziale Chorób Afektywnych oraz w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju.
 

 
I also work in English.

"The longest journey of my life was the journey to my own self." Alice Miller
 
The essence of my work is to accompany a person in the journey to his/her own self. I am a psychologist, inspired in my work by psychodynamic approach to growth. In the relation it is important for me to be authentic and open for all that is coming. I am very much in favour of positive psychology and building assets that help to gain a different perspective.

I work with adults, who

experience emotional and development crisis
face difficulties in relations with other people
experience inner conflicts
would like to strengthen their self esteem
would like to better understand their emotions or have better access to them
experience low mood
 

I graduated from Clinical Psychology at the University SWPS, earlier also from Warsaw School of Economics in Management major. I finished the first level of training „Basic therapeutic skills and contact with patient in psychodynamic approach” in Laboratorium Psychoedukacji as well as „ irst contact with patient and diagnostic methods” training in Academical Psychotherapy and Development Centre SWPS.
I have gained clinical experience in Institue of Psychiatry and Neurology, ward of Affective Disorders as well as in Youth Psychoteraphy and Development Center.


Psychologgia - Gabinet psychologiczny w centrum Warszawy - logo stopka

Psychologgia - Gabinet psychologiczny
Warszawa Chmielna 28A / 1a, 2, 4
(w pobliżu kina Atlantic)
tel: 512-021-100
tel: 509-744-633
e-mail: recepcja@psychologgia-plus.plPoradnia psychologiczna - godziny pracy:
pon-pt 9:00-21:00 sobota 9:00-15:00
Warszawa Centrum

Dodaj opinie o poradni Psychologgia
Psychologgia